Home > IT verslas > Projektų valdymas ir jo procesai

Projektų valdymas ir jo procesai

Projektų valdymas

Šiais laikais pasaulyje yra įgyvendinama vis daugiau projektų įvairiose gyvenimo srityse. Projektas – tai laikina veikla, kuria siekiama sukurti unikalią paslaugą ar produktą. Projektui būdingas laikinumas, o tai reiškia, kad sukūrus paslaugą ar produktą – projektas užbaigiamas. Projektas apima tam tikrą tarpusavyje susijusių užduočių bei darbų kompleksą. Šie darbai atliekami siekiant išsikelto tikslo. Projektų valdymui taip pat būdingas ribotas laikas, kadangi kiekvienam projektui yra skiriamas apibrėžtas laikas. Taip pat projektui būdingas ribotas biudžetas. Išskiriami penki projekto valdymui būdingi procesai: inicijavimas, planavimas, vykdymas, kontrolė ir užbaigimas.

Inicijavimo proceso metu yra generuojama pagrindinė projekto idėja: gali būti vykdoma įvairių idėjų atranka, taip pat gali būti tiesiog atsižvelgta į kažkokią iškilusią problemą, tada jos sprendimui pateikiama idėja. Inicijavimas yra paskatinimas projektui pradėti, todėl neretai inicijavimas laikomas pradžia projektui pradėti.

Projektų valdymas neįsivaziduojamas be planavimo. Šio proceso metu yra sudaromas išsamus, detalus ir nuoseklus planas, kaip bus įgyvendinti projekto planai. Šis planas yra skirtas tam, kad sistemingai ir efektyviai būtų siekiama projekto tikslų. Planuojami ištekliai, biudžetas, įvairūs terminai, užduotys, darbų paskirstymas, funkcijų priskyrimas komandos nariams ir kita.

Vykdomi procesai, kurių metų koordinuojami žmogiškieji ir kiti ištekliai, siekiant, kad projektas būtų vykdomas pagal planą. Vienu metu kartu su procesų vykdymu atliekami ir kontrolės procesai. Kontrolės procesų metu vykdomi stebėjimai, vertinimai, parenkami koreguojantys veiksmai ir pan. Jei kontrolės metu nustatoma, kad projektas vykdomas pagal planą, tai tada pereinama prie projektų valdymo procesų užbaigimo. Šiame etape priimamas galutinis įvertinimas, užbaigiamos sutartys ir kt.

Jeigu vertinimo procesai rodo, jog projekto vykdymas neatitinka numatyto plano, tuomet grįžtama prie planavimo procesų – jie koreguojami.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *